..
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                        Wim Mertens - The Scene

'추억의 팬클럽 > 나비갤러리' 카테고리의 다른 글

..  (1) 2005.08.30
The Scene  (4) 2005.08.30
...  (0) 2005.08.30
생각..  (1) 2005.08.30
Posted by Gomuband
TAG

댓글을 달아 주세요

 1. 바람~* 2005.09.01 07:26  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

  영원히 놓지 않을 한 장면,...
  그 순간.
  휘파람 소리 좋네요.

 2. 나비 2005.09.03 20:50  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

  저도요..좋네요.
  바람맞으며 듣고 싶은 곡이에요..
  아니다..듣고 있으면 바람을 맞으며 있는 것 같아요..조용히....

 3. me 2005.09.05 10:50  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

  혼자 걷고 잇는 듯한 느낌여..
  그 속에.. 서서는..

 4. 나비 2005.09.08 19:46  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

  ..^^ 차분해져요.